PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN T&T CITY MILLENNIA

 

1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN

ĐỢT THỜI ĐIỂM TỶ LỆ % LŨY TIẾN
  ĐẶT CỌC 50.000.000 / 100.000.000 đồng  
1 Ký Hợp đồng mua bán 30%(Bao gồm tiền đặt cọc) 30%
2 30 ngày kể từ Đợt 1 9% 39%
3 30 ngày kể từ Đợt 2 9% 48%
4 30 ngày kể từ Đợt 3 9% 57%
5 30 ngày kể từ Đợt 4 9% 66%
6 30 ngày kể từ Đợt 5 9% 75%
7 30 ngày kể từ Đợt 6 9% 84%
8 30 ngày kể từ Đợt 7 11% 95%
 9 15 ngày kể từ ngày thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  5% 100%
 • Khách hàng chọn Phương thức thanh toán chuẩn được chiết khấu giảm giá 1%.
 • Lưu ý: Mức chiết khấu giảm giá tính trên Giá bán đất (bao gồm móng cọc), không tính trên giá trị công trình xây dựng phần thân. Riêng đối với các sản phẩm đã xây thô, mức chiết khấu giảm giá được tính trên Tổng giá trị của sản phẩm.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG

 ĐỢT  THỜI ĐIỂM PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG
KHÁCH HÀNG NGÂN HÀNG GIẢI NGÂN % LŨY TIẾN
  ĐẶT CỌC 50.000.000 / 100.000.000 đồng    
1 Ký Hợp đồng mua bán 30%(Bao gồm tiền đặt cọc) 30%
2 30 ngày kể từ Đợt 1   65% 95%
 3 15 ngày kể từ ngày thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất    5% 100%
 • Khách hàng chọn Phương thức thanh toán Vay ngân hàng được hưởng các ưu đãi sau:

+ Khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng kể từ ngày Ký HĐMB.+ Khách hàng được miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Chính sách này chỉ áp dụng cho khách hàng ký Hợp đồng mua bán trực tiếp với CĐT (khách hàng mua lần đầu). Trường hợp nhận chuyển nhượng lại thì Khách hàng áp dụng theo Mức phí quy định của ngân hàng tại từng thời điểm.

 • Khách hàng phải đáp ứng được điều kiện vay vốn của các Ngân hàng mà CĐT đã liên kết tại thời điểm thẩm định để Ngân hàng chấp thuận cho vay. Trường hợp, Khách hàng không đáp ứng điều kiện vay vốn của các Ngân hàng mà CĐT đã liên kết, thì phương thức thanh toán của Khách hàng sẽ được chuyển sang Phương thức thanh toán chuẩn. Khi đó, Khách hàng phải đóng đủ số tiền  của tất cả các đợt thanh toán chuẩn trước đó theo Hợp đồng mua bán mà không có bất cứ khiếu nại hay yêu cầu khác đối với Công ty. Công ty không hoàn trả số tiền khách hàng đã nộp hay hủy giao dịch vì lý do Khách hàng không được phê duyệt vay bởi Ngân hàng.
 • Trong trường hợp các Ngân hàng không thuộc danh sách Ngân hàng mà CĐT đã liên kết đồng ý phê duyệt cho Khách hàng vay vốn, Khách hàng sẽ không được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn theo chính sách này, mà chỉ được hưởng Chính sách chiết khấu thanh toán trước hạn với lãi suất 9%/năm tương ứng với số tiền và thời gian thanh toán trước hạn.
 • Lưu ý: Mức hỗ trợ về lãi suất và phí trả nợ trước hạn được tính trên Giá bán đất (bao gồm móng cọc), không tính trên giá trị công trình xây dựng phần thân. Riêng đối với các sản phẩm đã xây thô, mức hỗ trợ về lãi suất và phí trả nợ trước hạn được tính trên Tổng giá trị của sản hẩm.

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN SIÊU LINH HOẠT 50% 

ĐỢT THỜI ĐIỂM TỶ LỆ % LŨY TIẾN
  ĐẶT CỌC 50.000.000 / 100.000.000 đồng  
1 Ký Hợp đồng mua bán 30%(Bao gồm tiền đặt cọc) 30%
2 7 ngày kể từ Đợt 1 20% 50%
3 90 ngày kể từ Đợt 2 15% 65%
4 60 ngày kể từ Đợt 3 15% 80%
5 60 ngày kể từ Đợt 4 15% 95%
 6 15 ngày kể từ ngày thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  5% 100%
 • Khách hàng chọn Phương thức thanh toán siêu linh hoạt 50% được chiết khấu giảm giá 6,0%.
 • Lưu ý: Mức chiết khấu giảm giá tính trên Giá bán đất (bao gồm móng cọc), không tính trên giá trị công trình xây dựng phần thân. Riêng đối với các sản phẩm đã xây thô, mức chiết khấu giảm giá được tính trên Tổng giá trị của sản phẩm.

4. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN SIÊU LINH HOẠT 70%

ĐỢT THỜI ĐIỂM TỶ LỆ % LŨY TIẾN
  ĐẶT CỌC 50.000.000 / 100.000.000 đồng  
1 Ký Hợp đồng mua bán 30%(Bao gồm tiền đặt cọc) 30%
2 7 ngày kể từ Đợt 1 40% 70%
3 150 ngày kể từ Đợt 2 15% 85%
4 60 ngày kể từ Đợt 3 10% 95%
 5 15 ngày kể từ ngày thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  5% 100%
 • Khách hàng chọn Phương thức thanh toán siêu linh hoạt 70% được chiết khấu giảm giá 7,5%.
 • Lưu ý: Mức chiết khấu giảm giá tính trên Giá bán đất (bao gồm móng cọc), không tính trên giá trị công trình xây dựng phần thân. Riêng đối với các sản phẩm đã xây thô, mức chiết khấu giảm giá được tính trên Tổng giá trị của sản phẩm.

5. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN SIÊU LINH HOẠT 95%

ĐỢT THỜI ĐIỂM TỶ LỆ % LŨY TIẾN
  ĐẶT CỌC 50.000.000 / 100.000.000 đồng  
1 Ký Hợp đồng mua bán 30%(Bao gồm tiền đặt cọc) 30%
2 7 ngày kể từ Đợt 1 65% 95%
 3 15 ngày kể từ ngày thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  5% 100%
 • Khách hàng chọn Phương thức thanh toán siêu linh hoạt 95% được chiết khấu giảm giá 10%.
 • Lưu ý: Mức chiết khấu giảm giá tính trên Giá bán đất (bao gồm móng cọc), không tính trên giá trị công trình xây dựng phần thân. Riêng đối với các sản phẩm đã xây thô, mức chiết khấu giảm giá được tính trên Tổng giá trị của sản phẩm.

III. QUY ĐỊNH VỀ CHIẾT KHẤU

 • Chiết khấu giảm giá được trừ trực tiếp vào Giá bán trên Hợp đồng mua bán.

IV. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN

 • Khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán trước hạn với lãi suất 9%/năm tương ứng với số tiền và thời gian thanh toán trước hạn.
 • Áp dụng đối với các khoản thanh toán sớm từ 30 ngày trở lên so với tiến độ thanh toán tại Hợp đồng mua bán.
 • Chính sách áp dụng cho tất cả các Phương thức thanh toán.
 • Mức chiết khấu trước hạn (sau khi đã trừ thuế TNCN) được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi Khách hàng thanh toán trước hạn, không trừ trực tiếp trên Đơn giá.